THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  F35DC2A7B0014BC6978A4AD10EE6C74B.jpeg BB360A1AB4774368862E8CB0ED93B6FA.jpeg A4166E852A1A441F964E3199DDA90FBA.jpeg 0C356631444C48D7B32808D3200BF444.jpeg 8BE740B73A35432380711014D45CF984.jpeg 71DAEB9674AF4E3F91D43F8310255BD9.jpeg 0D8F558A7CBB47F99391838A05D07AA0.jpeg FDEEE69B8AB643FC981A500D9EF4871D.jpeg 12B78E9239C5459B91E49695F9A49CCF.jpeg F11F5CA817EC484E821D9D8F12BAD9D6.jpeg 93007B83E62A41548FEA7C5ED69D001C.jpeg 2E17A8BF238B42FAA781104D0E6C5DB2.jpeg 445B021B850D47469269C41C141BB128.jpeg 423E958143824B96A3E38BE2D3946A38.jpeg 15C4D58AB1224DDCA4CFBB8BF9B9EECA.jpeg D039258A935746B99D926EC84F05F34A.jpeg 45A296D2EF104D4D80044D296B0BEB3E.jpeg 983E6FDBB1244155AB5DC9787B241367.jpeg 80C40112A899483E830EAB9CD3F0BCFB.jpeg DE36B5169CFB4541BB5A24679F6F84C6.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Chức năng chính 7

  Chức năng chính 8

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Đỗ Động

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thắm (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:04' 30-01-2016
  Dung lượng: 102.0 KB
  Số lượt tải: 246
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  Số: … /KH-THĐĐ
   Đỗ Động, ngày 28tháng 01 năm 2016
  
  
  KẾ HOẠCH
  Công tác cải cách hành chính năm 2016.

  Căn cứ Công văn số 457/KH-UBND của UBND huyện Thanh Oai ngày 31/12/2015 về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016;
  Thực hiện Kế hoạch số 0/KH-PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT Thanh Oai ngày 27 tháng 01 năm 2016 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016;
  Trường tiểu học Đỗ Động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 với những nội dung trọng tâm như sau:
  I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.
  1. Mục đích:
  - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng công tác quản lý hành chính nhà nước Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện.
  - Nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị trường học và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn công tác thi đua, khen thưởng và việc đánh giá cán bộ, công chức hàng năm với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
  - Công khai các hoạt động công vụ, trong đó tập trung công khai thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch của đơn vị trường học trên các trang thông tin điện tử tạo điều kiện tổ chức, công dân giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức góp phần hạn chế tiêu cực, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính.
  - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động  đơn vị trường học, ứng dụng phầm mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành, sử dụng thư điện tử trao đổi, xử lý công việc.
  - Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ , quy tắc xử của công chức, viên chức. Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết hồ sơ, công việc phục vụ các tổ chức và công dân
  2. Yêu cầu:
  - Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.
  - Hiệu trưởng chỉ đạo toàn diện, thống nhất đồng bộ các nội dung CCHC; 100% các TTHC được niêm yết công khai theo quy định, duy trì trên 80% các văn bản, tài liệu được trao đổi qua hòm thư công vụ và các phần mềm báo cáo.
  - Cụ thể hóa các nội dung công tác CCHC năm 2016 gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của Phòng GD& ĐT đảm bảo chất lượng , hiệu quả, đúng tiến độ.
  - Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, nhân viên theo kế hoạch. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác niêm yết công khai và giải quyết TTHC của đơn vị trường học; kiểm tra, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên.
  II. NỘI DUNG.
  1.Công tác chỉ đạo điều hành:
  a, Tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch CCHC của Thành phố, Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT. Xây dựng kế hoạch CCHC ;
  b,Tăng cường kiểm tra việc thực hiện CCHC, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa , một cửa liên thông tại các cơ sở giáo dục gắn với kiểm tra quy chế dân chủ hoặc kiểm tra chuyên đề , chuyên môn. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý kịp thời , nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.
  c, Đẩy mạnh tuyên truyền về cải CCHC, nâng cao chất lượng, hình thức, nội dung tuyên truyền;
  d, Tổ chức điều tra xã hội học, lấy ý kiến người dân, tổ chức với chất lượng dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp công. Từ đó tiếp thu, khắc phục những thiếu sót và nâng cao chất lượng phục vụ người dân;
  đ, Người đứng đầu cơ quan phải đề cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện và
   
  Gửi ý kiến